شرط بندی رایگان

لیست سایت های پیش بینی که بونوس و هدیه رایگان برای ثبت شرط بندی ارائه می دهند و یا بونوس و شارژ رایگان برای اولین واریز در اختیار کاربران قرار می دهند.

ترتیب سایت های شرط بندی بانس امتیاز مراجعه
1 پین باهیس 50% تا 10.000.000 ریال برو به سایت اطلاعات بیشتر
2 یک بت لوگو 20 هزار تومان فری بت رایگان برو به سایت اطلاعات بیشتر
3 1xbet برای اولین واریز تا €300 برو به سایت اطلاعات بیشتر
4 بت برو | BetBoro تا 15.000.000 ریال برو به سایت اطلاعات بیشتر
5 بت کارت | BetCart بانس خوش آمد گویی تا 5.000.000 ریال برو به سایت اطلاعات بیشتر